Referanser

Muraldekor i vestibylen (2017/18)


Muraldekor i vestibylen på Uni­ver­sitetsmuseet i Bergen
Kon­server­ingsrap­port

Foucaults pendel (2019)


Kon­server­ing av Fou­caults pen­del og mon­teren i Geo­f­y­sisk insti­tutt i Bergen.

Murmalerier av Nils Krantz (2017)


Mur­ma­lerier av Nils Krantz i Nygård skolen
Kon­server­ingsrap­port

Damsgård — skadevurdering (2016)


Dams­gård-Gul­stuen
Skade­vur­der­ing av et malt lerretstrekk

 

Veiten 3, 4. etasje, Bergen (2016)


Kon­server­ing i fire fengsels­celler fra 2. ver­den­skrieg
Opp­drags­giv­er : Gesapo­museets forenin­gen
Kart
 

St. Jørgens hospitalkirke, Bergen (2015)


Benker og vin­duer i St. Jør­gens hos­pitalkirke
bran­nen i april 2013
Kon­server­ingsrap­portKart

Sydneshaugen skole, Bergen (2014)

#UiB


Mur­al dekor (kalk­ma­lerier) fra 20-tal­let
Pro­jek­t­still­ing ved “Uni­ver­sitetsmuseet i Bergen”

Knut Fægris hus, Bergen (2014)


Mur­al jugend­stildekor (olje­ma­l­ing) i hall
Samar­beid med “Mur og Mer” Hilde Viker Berntsen

Folketshus i Sauda, Norge (2014)


Arkitek­tur­bun­det dekor (alky­d­ma­l­ing) fra 50 tal­let
Samar­beid med “Arke­ol­o­gisk muse­um, UIS

St. Jakob kirke (Apis), Wilsdruff, Tyskland (2010/11)


Mur­al dekor (kalk­ma­lerier) fra 1200 tal­let til 1900 tal­let — diplom opp­gave
Pros­jekt av “Lan­desamt für Denkmalpflege Sachsen”

Klösterlein, Aue, Tyskland (2009)


Mur­al dekor (kalk­ma­leri) fra 1300 tal­let i et tidligere kloster
Pros­jekt av “Lan­desamt für Denkmalpflege Sachsen”

Champa Lhakhang tempel i Leh, India (2007, 2010)


Mur­al dekor (leire) fra 1400 tal­let i et bud­dhis­tisk tem­pel
Pros­jekt av “Tibet Her­itage Found”

Dionysos mosaikk (ca. 220/230 f.Kr.) (2009)


Römisch-Ger­man­is­ches Muse­um, Köln, Tysk­land
Pros­jekt av “Uni­ver­si­ty of Applied Sci­ences” i Erfurt

Fragment av et middelaldersk veggmaleri (2008)


Pros­jekt av “Uni­ver­si­ty of Applied Sci­ences” i Erfurt

Fengsel, “Ministerium für Staatssicherheit der DDR” (2009)


Bygn­ing­shis­toriske under­søkelse
Pros­jekt av “Uni­ver­si­ty of Applied Sci­ences” i Erfurt

Støtte fra Herman Glöckner Technische Universität Dresden, Tyskland (2004)


Acryl­ma­leri fra 60-tal­let
Samar­beid med “Restau­rierungsate­lier Friedrich”

Tavler for angivelse av salmer (alder ukjent) (2011)


Sach­sen, Tyskland