Om meg

Eg er utdan­net malerikon­ser­va­tor ved Uni­ver­si­ty of Applied sci­ences, Erfurt, Tysk­land (2005–2010).

Blant annet har eg job­bet på Uni­ver­sitetsmuseet Bergen, i sam­mar­beid med Uni­ver­sitetsmuseet i Sta­vanger, på Tibet Her­itage Fund i Himalaya og på forskjel­lige Kon­server­ing­spros­jek­ter i Tyskland.

Siden mai 2014 har eg drevet enkelt­mans­fore­tak her i Norge innen byg­gn­ingsvern og konservering.