Hjem

Eg utfør­er kon­server­ing og restau­rering av veg­gma­lerier og malt trevirke.
Alt kon­server­ingsar­bei­de utføres med størst mulig nøyak­tighet, høyest mulig kvalitet og med mest mulig reversible materialer.
Har du ein prob­lem­still­ing knyt­tet til bevar­ingsverdi­ge og fred­ede bygg eller antik­variske møbler?
Ta kon­takt for en ufor­p­lik­tende sam­tale på tele­fon eller epost.

 


Jovana Wolffhjem

Konservator (Diplom) veggmaleri og malt trevirke

Tel: 47285056

Epost: jovana@wolff-konservering.no

eller bruk kontaktformularet.